Loonbedrijf van den Akker

0561-615557 | akkervd@telfort.nl | Scheeneweg 5a, 8488 BG Nijeholtwolde

Van den Akker Loonwerk

Loonbedrijf Van den Akker is al jarenlang actief in al het gangbare agrarische loonwerk. Met een actief team staan we klaar om voor uw vee het maximale van uw land te halen!

Grasland

Alle werkzaamheden voor uw grasland kunnen wij voor u verzorgen. Dit begint met het zaaiklaar maken van uw land en vervolgens het inzaaien. Maar ook daarna het jaarlijkse onderhoud van spuiten , sloten , greppelfrezen en bermmaaien kan voor u gedaan worden. Maaien kunnen we met zowel trekker met front en achtermaaier of met de Big M. Een aantal schudders en harken staan vervolgens klaar om het gras klaar te maken voor het oogsten. Voor het inkuilen hebben we verschillende laderwagens met bodemvriendelijke banden klaar staan. Daarnaast kunnen we gras hakselen middels een hakselaar. Wanneer het weer goed is wilt u uw gras zo goed en snel mogelijk oogsten. Daarom kan Van den Akker tot 4 teams tegelijk aan het inkuilen hebben. Zo halen we voor u het maximale kwaliteit van uw akkers.

Maisland

Voor maisland kunnen we alle werkzaamheden verrichten die voor de teelt hiervan noodzakelijk zijn. Grond kilveren, bemesten, ploegen, zaaiklaar maken en daadwerkelijk inzaaien zijn de gebruikelijke voorjaarswerkzaamheden die we voor klanten verrichten. Daarnaast verzorgen we onkruidbestrijding. De oogst van de mais verrichten we met een nieuwe hakselaar met 8 rijige maisbek. Daarnaast kunnen we deze in natte jaren voorzien van rupsen met een grondoppervlak van ruim 4 m2. Zo kunnen we er voor zorgen dat u zowel in droge als natte jaren uw oogst op een goede manier binnen krijgt. Na de oogst kunnen we uw akkers voorzien van een vanggewas.

Bemesting

Een goede bemesting wordt steeds belangrijker. Daarom heeft loonbedrijf Van den Akker al lange tijd ingestoken om op zo’n efficient en goed mogelijke manier uw land te bemesten.  Twee tanks met zodebemesters staan klaar om uw grasland te voorzien van mest. Ook kan de mest toegediend worden door middel van een sleepslangsysteem. De GPS gestuurde 12 meter brede, sectie-afsluitbare bemester zorgt voor een precieze bemesting met minimale bodembelasting. Voor bouwland staat een tank met een hoge capaciteit paraat. Ook voor mesttransport over langere afstand zijn transporttanks aanwezig of mestcontainers. Daarnaast verzorgen we mesttransporten over lange afstand middels vrachtauto’s voor onze klanten.